เพลง "Christmas Must Be Something More" เป็นเพลงคริสต์มาสที่เขียนและร้องโดย Taylor Swift อยู่ในอัลบั้ม Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2007 แนวเพลงเป็นคันทรีและฮอลิเดย์ มีความยาว 3 นาที 52 วินาที โดยเพลงนี้ถูกผลิตโดย Nathan Chapman และออกฉายโดยค่าย Big Machine Records

เนื้อเพลงกล่าวถึงความสำคัญของความหมายแท้จริงของคริสต์มาสที่มากกว่าแค่ของขวัญ และการตกแต่ง เพลงเริ่มต้นด้วยคำถามว่าถ้าไม่มีสิ่งตกแต่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาส ความสุขจะเปลี่ยนแปลงไปมั้ย ความรักและความปรารถนาในช่วงเทศกาลนี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่

เธอนำเสนอความหมายที่ลึกซึ้งของวันคริสต์มาส โดยกล่าวว่าวันนี้มีสิ่งพิเศษและศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เรื่องผิวเผิน และเพลงขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ช่วยให้เรามีชีวิตดีขึ้น ต่อมาเพลงกล่าวถึงความเร่งรีบของชีวิตในปัจจุบัน ที่ทำให้เรามักลืมความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส

สรุปแล้ว เพลง "Christmas Must Be Something More" เป็นเพลงที่เขียนเพื่อเตือนใจให้เราหันไปสู่ความหมายแท้จริงของคริสต์มาส นอกจากแค่ของขวัญและการตกแต่งต่าง ๆ ที่เราเห็นตามฤดูกาล เพลงนี้ชักชวนให้เรานึกถึงความสำคัญของความรัก ความสุข และความสามารถในการเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริง ด้วยการเน้นว่าคริสต์มาสควรเป็นสิ่งที่มีความหมายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ Taylor Swift ในการสื่อความรู้สึกและความคิดเห็นเรื่องความสำคัญของคริสต์มาสที่แท้จริง ที่เป็นไปตามความเชื่อของเธอเอง

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC