เพลงนี้ถูกถ่ายออกมาถึงความรัก ที่ถูกเปรียบเทียบเหมือนกับศาสนา เธอเชื่อมโยงจิตวิญญาณ และเรื่องทางเพศเข้าด้วยกัน เธอคิดได้ว่าความรักแบบโรแมนติกนั้นจะอยู่ต่ำกว่าการอุทิศตนในศาสนา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพวกเขาคือศาสนาของพวกเขา

เหมือนกับเพลง Don't Blame Me จากอัลบั้ม reputation ที่เคยเชื่อมโยงความรัก กับศาสนา

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC