เพลงนี้ถูกยืนยันว่าเป็นหนึ่งในชื่อเพลงจากอัลบั้ม Lover โดยอยู่ในบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร VOGUE 2019 เทย์สงสัยว่าจะเป็นยังไงนะ ว่าถ้าเธอเป็นผู้ชาย

เพลงนี้ให้ความรู้สึกว่า ผู้หญิงช่างอยู่ยากเหลือเกิน เพราะตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่ตัดสินแบบชายเป็นใหญ่ มันไม่ได้มีความเท่าเทียมจริง ๆ หรือการพยายามทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จ มันยากกว่าการทำที่ผู้ชายลงมือทำ เธอจึงอยากรู้ว่าฉันจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านี้มั้ย ถ้าเธอเป็นผู้ชาย

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC