กล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวังระหว่างสองคนที่มีความต้องการ และความฝันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฝ่ายชายต้องการที่จะมีครอบครัว ในขณะที่ฝ่ายหญิงต้องการความสำเร็จ และตามความฝันที่ตัวเองมี ผลก็คือการแยกทางของพวกเขา

เนื้อเพลงเล่าถึงความแตกต่างของพวกเขาว่าเขาคือแสงอาทิตย์ ส่วนตัวเราเองเป็นเหมือนสายฝนตอนเที่ยงคืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งได้อย่างชัดเจน ส่วนท้ายเพลง ทั้งสองก็ได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ก็ยังคิดถึงกันเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะในคืนกลางคืนแบบนี้

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC