ในขณะที่เพลงต่าง ๆ จากอัลบั้ม folklore เป็นเพลงที่ถูกแต่งและร้องในมุมมองของตัวละครในหนังสือนิทาน แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อถึงตัวเธอมากที่สุด

ซึ่งเธอได้มีการกล่าวถึงชื่อเสียงของเธอที่มีต่อคนรักของเธอ

อาชีพการงานและสถานะผู้ที่มีชื่อเสียงของเธอจะทำให้เกิดความยุ่งยากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และป้องกันไม่ให้พวกเขามีชีวิตที่ 'ปกติ'

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC