บรรยายถึงคู่รักที่กำลังพยายามหลบหนีตำรวจในรถหนี ในการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว ในเพลงนี้ด้วยการขับรถหนี ที่นำพาออกจากสถานที่เกิดอาชญากรรม หรือความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว

หลักการของเพลงนี้คือการใช้ภาพของนักอาชญากรในรถที่วิ่งเร็วมาก ๆ เป็นตัวอุปมาสำหรับความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว ในฐานะการขับรถหนีเพื่อหลบหนีจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว เทย์เลอร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ โดยบอกว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีทางนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเธอนำเสนอถึงความรู้สึกของตัวเองในขณะที่ขับรถหนี และความที่เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว

พยายามหาทางออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยภาพของ "การหนี" หรือ "getaway car" ที่เธออ้างถึงในเพลง ซึ่งความหมายของคำว่า "getaway car" ที่เธอใช้นำไปสู่การตัดสินใจที่จะสิ้นสุดความสัมพันธ์ และการเผชิญหน้ากับความเสียใจของทั้งสองฝ่าย

ปัจจุบันยังไม่เปิดเผยว่าจะ re-record ของอัลบั้มนี้เมื่อไร แต่คาดว่าเธอจะนำมาทำ ภายใต้ชื่อ Taylor's Version เพื่อแก้ไขปัญหามาสเตอร์ลิขสิทธิ์เพลงของเธอในอนาคตอย่างแน่นอน

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC