บทเพลงที่เศร้าเสียใจเกี่ยวกับการสูญเสียคนสำคัญในชีวิตของเทย์เลอร์ ซึ่งเธอร้องเพลงเกี่ยวกับการจากลา และความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้า ภาพรวมของเพลงนี้คือความคิดถึงและความเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียคนที่มีความหมายมาก ๆ ในชีวิต โดยเธอไม่ได้เปิดเผยสาเหตุหรือประเด็นของความเสียใจ

เธอเขียนเพลงนี้ร่วมกับ Jack Antonoff ผู้ที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อัลบั้มของเธอในปี 2014 ซึ่งเพลงนี้นับเป็นเพลงพิเศษในอัลบั้ม Midnights (3am Edition) ซึ่งถูกปล่อยออกมาหลังจากอัลบั้ม Midnights ปกติปล่อยออกมา 3 ชั่วโมง

เพลงนี้ยืนยันความสามารถในการเขียนเพลงของเทย์เลอร์ และความสามารถในการสื่อสารความรู้สึกและการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งแบบเธอ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย ความคิดถึง หรือความหวัง ที่สามารถส่งต่อความรู้สึกและเรื่องราวให้กับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC