เนื้อเพลงเล่าถึงคนสองคนสองคนมีความเชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการหลอกลวงและการบงการเป็นอย่างดี ผู้บรรยายและคู่หูมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกลอุบายของกันและกัน และอธิบายตัวเองว่าเป็น "คาวบอย" ซึ่งสื่อถึงการเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกฏหมาย

ในขณะที่การเล่าเรื่องดำเนินไป เนื้อเพลงจะพูดถึงหารพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองคนนี้ ซึ่งในตอนแรกแสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุและ "ชีวิตที่ดี" มากกว่าความรัก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อผูกพันกับอดีตที่ชอบไปวุ่นวายและเอาเปรียบผู้อื่น แต่ความไม่แน่นอนด้วยความตั้งใจของพวกเขายังคงเป็นประเด็นสำคัญ

เนื้อเพลงยังเจาะลึกถึงผลที่ตามมาจากการกระทำในอดีตของพวกเขา ด้วยความลับและการปิดบัง ท่อน "forever is the sweetest con" สื่อถึงแนวคิดที่ว่าความรักของพวกเขาไม่ว่าจะเกิดขึ้นชั่วขณะหรือเป็นเพียงภาพลวงตาก็ตาม คือถือว่าเป็นการหยุดความคิดของพวกเขาว่าจะไปหลอกใครต่อ แม้ว่าในตอนแรกจะไม่เต็มใจที่จะรัก (อีกครั้ง) แต่การกล่าวซ้ำ ๆ ของท่อน "I'm never gonna love again" ในตอนท้ายของเพลงดูเหมือนจะแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความสงสัยเกี่ยวกับอนาคตไปพร้อม ๆ กัน

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC