เทย์เลอร์ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่จริง ในขณะที่กำลังเดินทางกับแฟนของเธอที่เป็นคนประเทศอังกฤษ ที่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่ในสุดในประเทศอังกฤษ

เพลงนี้เธอได้เล่าเรื่องรางที่เธอได้ผ่านมา และเธอต้องการไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่ The Lakes

ซึ่งเพลงนี้มีความคล้ายกับ Daylight ใน Lover - 2019 เพราะนี่คือเพลงที่เป็นการตกผลึกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเอาไว้ใจในเพลง

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC