เป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เจ็บปวด ฟิลรักเธอเริ่มจากร้อยนับวันนานไปยิ่งน้อยลง เขาเข้ามาจีบเรา ทำให้เรารู้สึกดีจนเราเริ่มรัก พอเราให้เขาไปเต็ม 100 เขากลับลดน้อยลง สวนทางกับเราไปเรื่อย ๆ การที่เราเห็นและรู้สึกถึงการเปลี่ยนไปนี้ยิ่งทำให้เราเจ็บยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งที่เรารู้อยู่แล้วก่อนคบกับคนนี้ว่าอาจจะไปไม่รอดหรอก แต่ก็ลองเสี่ยงดู และก็ไม่รอดจริง ๆ ถึงแม้เขาจะทิ้งให้เราจมกับความรู้สึกแย่ขนาดนี้ เราก็พร้อมจะเข้าใจและกลับไปสู่อ้อมกอดเขาอีกครั้งเสมอเพียงแค่คำ ๆ เดียวที่ต้องการให้เขาพูดคือคำว่า อย่าไปเลย แต่เขาก็ไม่พูด

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC