พูดถึงความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ของคู่รัก ซึ่งเคยมีพูดถึงไปแล้วแบบในเพลง "Gorgeous" ปี 2017 และนำเสนอเรื่องราวด้านมืดของความรักในอัลบั้ม folklore และ evermore ปี 2020 ที่มีเพลงเช่น "illicit affairs" และ "ivy"

เนื้อเพลงเล่าถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากนอกใจความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือในความสัมพันธ์ เพลงนี้พูดถึงการเปิดเผยความจริงที่ถูกบิดเบือน การหวังให้คู่รักลืมเรื่องราวที่สิ้นหวัง และการที่บางครั้งไม่ได้รักมากพอ ก็พอที่จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่ต่อไปได้เรื่อย ๆ

ทั้งนี้ "High Infidelity" สะท้อนถึงความหลากหลายของวิธีการที่เราสามารถทำลายความรักให้สิ้นสุดลง นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง และการเล่นเกมกันในความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและแตกหักทั้งสองฝ่าย

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC