เพลงเสริมที่อยู่ในอัลบั้ม Midnights: Lavender Edition ซึ่งจำหน่ายเฉพาะในร้านค้า Target ในเพลงนี้ นำเสนอเรื่องราว ที่ตัวละครหลักในเพลงกำลังประสบกับความเสียใจที่แตกต่างจากที่เธอเคยประสบมาก่อน ซึ่งเรียกว่า “Hits Different" หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มันแตกต่างจากปกติ

เทย์เลอร์บรรยายถึงความยากลำบากในการปลดปล่อยความรู้สึกและปรารถนาในการได้กลับไปคืนดีกับคนรักเดิม ซึ่งคล้ายความรู้สึกที่เธอพูดถึงในเพลง "Death by a Thousand Cuts" ซึ่งเนื้อเพลงนำเสนอความรู้สึกและความทุกข์ใจของผู้ร้องที่กำลังพยายามที่จะลืม และเดินหน้าต่อไปหลังจากความสิ้นสุดของความสัมพันธ์ที่สำคัญ

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC