เพลงนี้เป็นเพลงของ Taylor Swift ที่เขียนจากประสบการณ์ของตัวเอง มีความหมายที่อยากถ่ายทอดถึงความรู้สึกต่อความเสียดายที่ผ่านมา ความคิดถึง และความหวังในอนาคต ภาพรวมของเนื้อเพลงเป็นการสื่อถึงการตั้งใจและความพยายามในความสัมพันธ์ รักและมิตรภาพ และยังเป็นการย้ำความสำคัญของการเชื่อมั่นในตัวเองในการเผชิญหน้ากับชีวิต

เนื้อเพลงเปิดเผยถึงความคิดถึงความรักในอดีต และความหวังในการได้รับความสนใจจากคู่รัก แต่ที่สุดก็พบว่าความฝันไม่ได้มีแต่เรื่องราวแห่งความรัก และความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว

ส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงยังนำเสนอถึงการประสบความสำเร็จของ Taylor Swift ทั้งในด้านงานและชีวิตส่วนตัว และท้ายที่สุดเพลงก็เป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของตัวเองในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิต โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC