เนื้อเพลงเทย์เลอร์ได้พูดถึงเหตุการณ์แย่ ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก และเมื่อเราไม่ทนในจุดนั้น จุดที่มีแต่เรื่องเลวร้ายมากมาย และเราก็เดินออกมาเจอเรื่องใหม่ ๆ นั่นเป็นเรื่องที่กล้าหาญมาก อีกทั้งเทย์อาจจะสื่อถึงเจ้าของค่ายเก่า และ Scooter Braun ที่ได้พลังอำนาจมาจากการทำร้ายคนอื่น

และสุดท้ายเธอก็สรุปได้ว่า เมื่อความสัมพันธ์มันเป็นพิษ สิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่ต้องทำคือเดินจากไป

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC