นำเสนอภาพความทรงจำในวัยเด็กของหญิงสาว โดยเล่าถึงบรรยากาศในความทรงจำได้อย่างน่าสนใจ เธอได้ยายบรรยากาศการเล่นในป่า นั่งแกว่งเท้าเหนือลำคลอง รู้สึกสูงเท่าท้องฟ้า และความงามของ Pennsylvania บนพื้นดินที่เธอยือยู่ เนื้อเพลงยังกล่าวถึงความรักที่ยังคงในใจของเธอ แม้ว่าจะมีลืมหน้าตาของความทรงจำนั้นบ้าง

"Your braids like a pattern

Love you to the moon and to Saturn

Passed down like folk songs

The love lasts so long"

นักเขียนพูดถึงความทรงจำของที่มีต่อเปียผม และรักที่ยืนยาวตั้งแต่ดวงจันทร์ถึงดาวเสาร์ โดยเปรียบเทียบความรักนี้กับเพลงโฟล์ก ซึ่งสื่อความรักที่ยั่งยืนและหายากในความสัมพันธ์

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC