แม้ว่าเพลงนี้จะมีชื่อเพลงว่า "ความสุข" แต่ก็เป็นเพลงเศร้าอกหัก ซึ่งเธอบรรยายถึงการรวบรวมอารมณ์หลังจากการแยกกันแล้ว เธอพูดถึงอดีตว่าตัวเองไม่ใช่ทุกอย่างที่เธอคิดว่าเขาเป็น

เธออธิบายว่าเพลงนี้เกี่ยวกับ "การตระหนักว่าหนทางเดียวในการรักษาคือการขอให้มีความสุขจากคนที่พรากมันไปจากคุณ"

เทย์เลอร์ได้บอกกับคนดูว่านี่คือเพลงสุดท้ายที่เธอเขียน ก่อนที่อัลบั้มนะปล่อยได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC