เพลงนี้เป็นการสรุปสั้น ๆ ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของ Taylor Swift ตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับ Kanye West ในปี ค.ศ. 2016 และเหตุการณ์นั้นก็ถูกพูดถึงในอัลบั้ม "reputation" ไปแล้ว

แต่ "long story short" นั้นเป็นการยืนยันว่าการความวุ่นวายในชีวิตของเธอได้จบลงแล้ว และสิ่งที่สำคัญกว่าคือความสุขและความสงบในชีวิตของเธอ นอกจากนี้เพลงยังเป็นการอธิบายถึงความสำคัญของคู่รักของ เทย์เลอร์ที่ช่วยให้เธอมีความสุขในชีวิตได้ ซึ่งเขียนเป็นเพลงเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของความสงบในชีวิตของเธอที่ผ่านมา

นอกจากนั้น "Long Story Short" เป็นเพลงที่เน้นการเรียกคืนชีวิตที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอ เนื้อเพลงเป็นการกล่าวถึงการต่อสู้กับความเจ็บปวด และความไม่มีความสุขในอดีต แต่ในที่สุดเธอก็พบคนที่จะช่วยให้เธอเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งเป็นคู่รักของเธอที่เป็นที่ปลอดภัยและสนับสนุนเธอในทุกเหตุการณ์

เนื้อเพลงยังกล่าวถึงการพยายามเรียนรู้จากอดีตของเธอและการเตือนให้ไม่เกิดการเสียเวลาในเรื่องที่ไม่มีความสำคัญ และให้เกียรติค่ากับคนที่มีคุณค่าและสร้างความสุขในชีวิตของเธอ โดยเพลงย้ำให้เห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอคือคู่รักและความสงบในชีวิต

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC