เป็นเพลงที่กล่าวถึงการแก้แค้นและการยืนหยัดต่อความอยุติธรรมในความสัมพันธ์ ภาพรวมของเนื้อเพลงนำเสนอความรู้สึกของตัวละครหญิงที่ถูกทำร้าย และนำพาสู่การสนับสนุนผู้หญิงคนอื่น ๆ ด้วย

ความสำคัญของเนื้อเพลงนี้อยู่ที่ความพยายามในการแก้แค้น และการยืนหยัดต่อความอยุติธรรม มีการพูดถึงการแต่งกายเพื่อแก้แค้น และความมุ่งมั่นในการไม่ยอมถูกกดขี่ใด ๆ โดยให้ความสำคัญกับความอิสระของตัวเอง

เพลงนี้มีข้อสังเกตว่าอาจจะกล่าวถึง Kanye West และ Kim Kardashian ที่เคยกลั่นแกล้งเธอตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และมันสร้างความขัดแย้งในอดีต อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลชัดเจนที่เชื่อมโยงถึงสองคนนี้ แต่เพลงนี้อาจถือเป็นการตอบโต้ต่อเหตุการณ์นั้น

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC